EŅĢEĻU MĀJA

Eņģeļu Mājā tiek īstenota interešu izglītības programma Sevis izzināšana caur gaismas pasauli (bērniem un jauniešiem), ar RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS, INTEREŠU UN PIEAUGUŠO NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU LICENCĒŠANAS KOMISIJAS, LICENCES Nr. DIKS-20-281-ail atļauju.

Interešu centra mērķis ir radīt vidi, kur pieredzējušu pedagogu vadībā bērni un jaunieši var izglītoties un lietderīgi, atbilstoši interesēm pavadīt savu brīvo laiku. Izkopt savus talantus , apgūt dažādas dzīves prasmes, pilnveidot savas spējas un prasmes. Eņģeļu Māja ir vieta, kurā bērni varēs iepazīt, izzināt un apgūt Gaismas Pasauli caur dažādām radošām izpausmēm, nodarbēm un spēlēm. Ļoti harmoniskā veidā un piemērotā, mājīgā vidē.

  • Izprast Eņģeoloģiju (zinātne par Eņģeļiem) kā zinātnes attīstība virzienu caur radošām nodarībām
  • Izzināt latviskās dzīvesziņas: Gadskārtas svinības ( Ziemassvētki, Meteņi, Lieldienas, Ūsiņš, Jāņa Diena, Jumis, Rudenāji, Mārtiņš ) un citi gada rita svētki saskaņā ar cilvēku un dabu.
  • Attīstīt katra bērna aktivitāti, veidot „Es” apziņu, kas balstīta uz savas rīcības, darbības, jūtu, vēlmju un interešu apzināšanu, muzikālo spēju izpausmi aktīvā darbībā.
  • Izprast Cilvēka apzināto dzīvi uz Zemes, sevis izpratne, misija un savas dzīves kvalitātes uzlabošana caur radošām darbībām un dejām 
  • Biodeja
  • Apzinātas elpošanas nodarbības 
  • Lekcijas vecākiem par bērna attīstības psiholoģiju
Nodarbības plānosies arī tajos laikos, kad norisināsies pieaugušo Eņģeļu skola, tā jūs varēsiet arī savu atvasīti vērtīgi nodarbināt tajā dienā un laikā.


 .