Intuitīvi integrāla gleznošana

Intuitīvi integrālas gleznošanas mērķis ir sadzirdēt un ieraudzīt Sevi caur krāsām. Gleznošanas laikā, atkarīgs no tēmas, mēs noticam, sajūtām, sadzirdam un ieraugam savā iekšējā pasaulē to, ko plānojam uzgleznot. Nelielas meditācijas laikā izveidosim šo tik nozīmīgo un dievišķo saikni start Gaismas pasauli, kura sniedz mierinājumu, drošību un mīlestību, kā arī stiprina ticībā un atver pateicībai un labestībai. Dosim Sev laiku apstāties ikdienas steigai un ikdienas darbiem mūsu prātos.  Kad prāts ir apklusis ... mēs ieraugam savu dvēseli. Caur šo nodarbību ar Jums runās Dvēsele.

Nodarbības laiks un materiāli

Nodarbība beidzas laikā ,kad darbs ir pabeigts

Gleznojam ar eļļas krāsām uz audekliem 

Dalība par nodarbību 

Privāta nodarbība - 35 eur

Grupas nodarbība ar konkrētu tēmu - 20 eur (grupā ne vairāk kā 7 cilvēki)

Gleznošanas nodarbība ar amuleta veidošanu (dabīgie kristāli) 40 eur

 .